Telefontid hver dag kl. 08.00 - 20.00

PERSONDATAPOLITIK

Den Lille Hundepensions persondatapolitik for bookning

 

I forbindelse med at du sender en bookning til Den Lille Hundepension, er det vigtigt at gøre dig bekendt med Den Lille Hundepensions politik for behandling af dine personoplysninger. Dette gælder uanset, om du ringer, sender mail eller selv booker.

 

Den Lille Hundepensions behandling af personoplysninger

De personoplysninger du afgiver i forbindelse med bookning af boks til din hund/hunde eller på anden vis som led i kontakt med Den Lille Hundepension, bliver alene anvendt og opbevaret til brug for gennemførelse af en bookning og i forbindelse med Fødevarestyrelsens kontrol.

 

Personoplysningerne indsamles og opbevares af Den Lille Hundepension. Den Lille Hundepension behandler dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med den gældende persondatalovgivning.

 

Kontaktinformationer

Hvis du booker en boks, kan du kontakte Helle Haue Mølnitz for nærmere oplysninger omkring Den Lille Hundepensions håndtering af personoplysninger.

 

Videregivelse af personoplysninger til tredjepart

Videregivelse af dine personoplysninger til eventuelle tredjeparter sker i henhold til skriftlige databehandleraftaler med de pågældende parter, som overholder de gældende regler. Den Lille Hundepension kontrollerer, at de anvendte databehandlere har tilstrækkelig it-sikkerhed.

 

Indhentning af offentligt tilgængelige oplysninger

Den Lille Hundepension har mulighed for at indhente yderligere oplysninger om dig i det omfang de er offentligt tilgængelige.

 

Følsomme oplysninger

Den Lille Hundepension indhenter ikke følsomme personoplysninger (herunder helbredsoplysninger) uden dit udtrykkelige samtykke. I forbindelse med din bookning opfordres du til at oplyse om din hund/hundes eventuelle helbredsmæssige forhold, som har væsentlig betydning for opholdet i hundepensionen.

 

Opbevaring af personoplysninger

Den Lille Hundepension opbevarer oplysninger om kunder hos eksterne leverandører uden for EU/EØS.

 

Samarbejdet med leverandørerne er omfattet af skriftlige databehandleraftaler, som overholder de gældende regler. Den Lille Hundepension kontrollerer, at de anvendte databehandlere har tilstrækkelig it-sikkerhed.

 

Periode for opbevaring af personoplysninger

Den Lille Hundepension opbevarer din bookning og andre oplysninger 5 år efter ophøret af bookning af boks. Opbevaring herudover skal ske efter dit ønske

 

 

 

Rettigheder

I forbindelse med Den Lille Hundepensions behandling af dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

  • Ret til indsigt i hvilke personoplysninger Den Lille Hundepension behandler om dig. Vi svarer inden rimelig tid, dog senest en måned efter din henvendelse
  • Ret til at få berigtiget fejlagtige oplysninger
  • Ret til at få slettet oplysninger, som ikke længere er relevante
  • Ret til at gøre indsigelse mod uberettiget behandling
  • Ret til at klage til Datatilsynet (Datatilsynet, Borgergade 28, 5., DK-1300 Copenhagen, datatilsynet.dk, E-mail: dt@datatilsynet.dk, Telefon: +45 3319 3200).