Telefontid hver dag kl. 08.00 - 20.00

HANDELSBETINGELSER

Handelsbetingelser

 

Den Lille Hundepension udlejer bokse af forskellig størrelse tilpasset hunden/hundenes behov som beskrevet i Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/132

Under Opholdet er din hund udelukkende dækket af din egen forsikring og opholdet er på din egen regning og risiko. Ejer har mulighed for at kontrollere bokse og udenomsarealer efter forudgående aftale.

Vi forbeholder sig ret til, for din regning, at tilkalde dyrlægen, hvis din hund skulle vise sygdomstegn – eller kommer til skade under opholdet. Vi vil dog altid forsøge at kontakte dig først og aftale nærmere. Vi benytter Dyrlægegruppen Thy. Ønskes anden dyrlæge, skal dette meddeles og ejer betaler for kørsel hertil.

Fastsættelse af priser og betingelser for afbestilling: Se hjemmesidens faneblad Priser:

https://denlillehundepension.dk/priser/

Behandling af personlige data: https://denlillehundepension.dk/om-os/persondatapolitik/

Personlig oplysninger gemmes i 5 år, hvorefter de slettes, med mindre ejer fortsat ønsker at være registreret til brug for fremtidige bookninger.